Werkwijze

Verenigen, vereenvoudigen en versterken

Het eindresultaat wat we voor ogen hebben moet verenigbaar zijn met jouw kernwaarden en uitingen.
We houden ervan om de meest doeltreffende, vereenvoudigde oplossing te kiezen, geen onnodige rompslomp!

Het eindresultaat moet jouw ambities en doelen versterken!
We zijn eerlijk in onze communicatie, we doen alleen werk waar we zelf in geloven en we vertellen eerlijk wat we denken.

Uiteraard altijd op een respectvolle manier. We willen het maximale resultaat voor jou er uithalen, zodat jij kunt doen waar je goed in bent, zonder onnodige rompslomp.

Het stappenplan

Ontdekken

We beginnen met een afspraak waarin we te weten komen wat je nodig hebt. Door middel van vragen en brainstormen komen we tot een globaal idee van het beoogde einddoel.

Plannen

We gaan onderzoeken hoe we het beste het beoogde einddoel kunnen behalen en daarvoor
maken we een strategisch plan met een aanbod. Hierop volgend gaan we een heleboel vragen stellen om het eindresultaat zo goed mogelijk te kunnen bepalen en we maximaal aansluiten bij wat jij als klant nodig hebt.

Schetsen

Op basis van de verzamelde informatie gaan we schetsen en komen terug met voorstellen van onderdelen of schermen die we vervolgens bediscussiëren.

Ontwerpen

We maken een interactie ontwerp en visueel ontwerp.

Prototypen

Als we een goed beeld hebben van alle ideeën dan werken we deze uit als schermen in een werkend interactief prototype in HTML. We gaan uit van het interactie ontwerp, en het visuele ontwerp en deze passen deze waar nodig gedurende het project aan.

Leren en itereren

We werken volgens het agile principe dus we blijven veel en vaak communiceren over gedane stappen. En nemen aanpassingen en feedback mee in nieuwe iteraties.

Recente projecten