Praktijk voor intuitieve psychologie

Ontwerp en bouw van een responsive website, gebaseerd op Bootstrap
praktijkvoorintuitievepsychologie.nl en Kirby met als resulaat een website met CMS maar dan zonder database.

Praktijk voor intuitieve psychologie